Om Golfstrømmen

Golfstrømmen er et verktøy for å måle golfvirksomhetens samfunnsmessige betydning i lokalsamfunnet og til å gjennomføre en pengestrømsanalyse mellom golfvirksomheten og det offentlige.

Golfstrømmen fanger ikke opp alle sider av golfvirksomhetens samfunnsmessige betydning. Bl.a. er det helsemessige aspektet utelatt. Dette er belyst i rapporten "Å sette pris på golfen- golfens individuelle og samfunnsmessige verdi" av Jan Ove Tangen.
Med golfvirksomhet menes golfklubben og det anlegget den er tilknyttet.

Golfstrømmen tar som utgangspunkt at lokalsamfunnet avgrenses til den kommunen anlegget ligger i. Hvis denne avgrensningen er unaturlig for virksomheten, kan det i skjemaet lages en egen definisjon og avgrensning av lokalsamfunnet. Det må da gis en beskrivelse av hva som legges i begrepet.

Golfstrømmen er utviklet av Østlandsforskning i samarbeid med Norges Golfforbund og utviklet som nettløsning av Catch Media.